DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Bygge landskab i sand

Øvelse T07
Emne: Kurveforståelse
Tekst: Løberne lærer bedre højdekurver hvis de selv bygger hver sit landskab, end hvis de ser på en demonstrationsmodel. Sand er et god materiale hertil. Løberne bør starte med at bygge en enkelt bakke/høj. Det gølder her om at illustrere et skråninger er jævne, og ikke har ’trappetrin’, som kurvebilledet viser. Enkelte udløbere og slugter kan bygges ind.

Herefter indlægges slugter og udløbere, som går over flere kurver. Det er her vigtigt at illustrere at man kan følge disse, og at det er markerede ting i terrænet, som det er umuligt at passere uden at se dem.

Sand eller sne er et god materiale hertil. Løberne bør starte med at bygge en enkelt bakke/høj efter en optegnet højdekurve-bakke i stor udgave på et vandfast plastmateriale (f.eks. et ark til OH-projektor).
Forberedelse: Finde et egnet sted.
Gennemførelse: Det er bedst at en instruktør leder byggeriet, og snakker med hver enkelt undervejs, så det sikres at de vigtige ting er forstået.
Sted/terræn: Sand