DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Kurvetræning

Øvelse T16
Emne: Kurveforståelse, Ledelinier
Tekst: Der laves en orienteringsbane på et to-delt kort. Første del er normalt kort med alle signaturer, anden del er et "kurvekort", dvs. det sorte plan er fjernet (OBS! husk at der stadig skal være meridianer på kortet). På hele banen gælder at posterne ligger relativt tæt og der er mange retningsskift. På første del af banen lægges posterne ved så mange forskellige kurvedetaljer som muligt. På anden del af banen lægges posterne enten på et stort kurveopfang eller lige i nærheden af et kurveopfang, det må gerne ligge efter posten.
Formål: At øve løberne i at kigge på kurvedetaljerne og bruge dem i deres orientering.
Forberedelse: Der skal fremskaffes et kort uden det sorte plan. Der kan enten laves kortskifte eller de to kort kan "limes" sammen i et tegneprogram!
Gennemførelse: Løberen skal fokusere på det 'store' kurvebillede, så de får en fornemmelse af højder og kurver.
Varighed: 30 min +
Bemærk: OBS: Øvelsen der i "Talentets Udvikling" er benævnt "T16 - Bananorientering" findes nu som øvelse T15
Antal personer: Ubegrænset