DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Løber Udviklings Samtale (LUS)

Øvelse
Emne: Løberudvikling
Tekst: Skema der kan hjælpe med at tydeliggøre løberens stærke og svage sider indenfor det tekniske område.
Giver samtidig mulighed for at diskutere ønsker og mål i forbindelse med klub og træning
Formål: Skemaet bruges i en samtale mellem løber og træner, og skal være med til at afdække løberens stærke og svage sider indenfor det orienteringstekniske område. Desuden er der afsnit der omhandler trivsel i og ønsker til klubtræningen.
Forberedelse: Løberen kan få skemaet med hjem og udfylde det i forlige omgivelser. Eller skemaet kan udfyldes i forbindelse med klubaften/klubture således træneren er i nærheden til at kunne afklare spørgsmål med det samme.
Gennemførelse: Løber og træner bliver enige om "scoren" på de enkelte punkter. Der sammenfattes et kort referat, gerne i punktform, som kan hjælpe træner og løber i at fastholde fokus på løberens udviklingspunkter
Varighed: 2 timer
Materialer: skema og blyant
Link: /log/aktivitetsdb/images/LUS.pdf
Link: /log/aktivitetsdb/images/LUS.doc