DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Ledelinjestop

Øvelse T11
Emne: Ledelinier
Tekst: Der laves en bane med mellemsvære poster, hvor posterne placeres så der er kort afstand fra nærmeste ledelinje til posten. Strækkene behøver ikke indeholde flere vejvalg, men det er vigtigt at der er et tydeligt punkt på ledelinjen, tæt på posten, som løberen kan bruge som indløbspunkt!
Formål: At træne løberens evne til at se væk fra ledelinjen på det rigtige tidspunkt.
Når posten ikke står på ledelinjen skal udøveren kunne finde det rigtige indløbspunkt.
Forberedelse: Kort indtegnes og poster sættes ud!
Gennemførelse: Brug gerne tid sammen med løberen før træningen på at snakke ledelinjer og indløbspunkter igennem for alle stræk!