DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Kompastræningsbane

Øvelse T14
Emne: Kompas, Opfang
Tekst: 1) På en almindelig bane sværtes områder på strækkene væk, så løberen tvinges til at løbe kortere eller længere afstande vha. kompasset. Det område, der sværtes væk, bør være rimeligt åbent.
De sværtede områder varieres således at løberen på nogle stræk skal bruge kompasset til at ramme opfang eller ledelinjer, altså bruge kompasset til grove kurser. Og på andre stræk skal bruge kompasset til at ramme postcirklen (detaljer inde i postcirklen), altså bruge kompasset som præcist instrument i indløbet til posten.

2) Der lægges en almindelig bane, men der sættes ikke poster op. Poster sættes op ved en anden terrængenstand 2-400 meter fra hver post på banen. På bagsiden af løberens kort indtegnes de pågældende kompaskurser på en skitse med en nordpil. Når løberen kommer frem til posten på o-kortet, udtages kompaskursen og ad denne fortsættes til skærmen. Når denne er fundet, vendes kortet, man læser sig ind og fortsætter mod næste post. Det kan virke som en noget kryptisk ide at skille kort og kompaskurs på denne måde, men det har 2 formål:

a) Når bane og kurs er adskilt, får løberen indtryk af, at det er to forskellige metoder der anvendes.

B) Hvis løberen er kendt i terrænet, er det sværere for ham at gennemskue, hvor posten ligger. Når man er startet på kursen, er det ikke svært at gætte, hvor posten ligger, hvis man vender kortet i utide. Løberen bør derfor ikke vende kortet igen, før kompasposten er fundet.
Formål: Øve løberen i at bruge kompas til at sigte mod store detaljer (grovkompas) og bruge kompasset som præcist instrument som støtte i indløbet til posten.
Forberedelse: Sværte kortet så kompasset skal bruges aktivt for at gennemføre banen.
Gennemførelse: Løberen skal fokusere på korrekt brug af kompasset. Groft mod store opfang og præcist mod små detaljer.
Varighed: 30 min +
Antal personer: Ubegrænset