DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Terræn-signatur-vandring

Øvelse T04
Emne: Signaturer, Kortforståelse
Tekst: Der planlægges en rute gennem terrænet der passerer så mange forskellige signaturer som muligt som markeres og nummereres på kortet – et kort til hver deltager.

Alternativ: Ruten tegnes ind på kortene. Terrængenstande (mange forskellige) langs ruten fotograferes og billederne nummereres og monteres så de kan udskrives på 1-2 A4 ark.

Deltagerne får hver et kort og går af sted i små grupper – 4-5 deltagere pr. leder.

Brug god tid undervejs til at snakke om hvad kortet viser, og hvad man kan forvente at finde på ruten (hvordan ser kort-signaturerne ud i virkeligheden)

Alternativ: Deltagerne skal genfinde fotografierne i terrænet langs ruten og indtegne det rigtige sted på kortet.
Formål: At lære deltagerne hvordan kortets signaturer ser ud i terrænet. Nyttig for nybegyndere, men også for mere rutinerede deltagere, når man første gang skal prøve at løbe i en ny terræntype med andre signaturer.
Forberedelse: Kan planlægges hjemmefra, men kræver en del forberedelsestid, hvis man vælger foto-varianten.
Gennemførelse: Deltagerne skal fokusere på signaturer og terrængenstande.
Varighed: 60 minutter – vigtigt at deltagerne kan holde koncentrationen.