DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Skovstratego

Øvelse T01
Emne: Skovtilvænning
Tekst: Der laves to sæt plastlaminerede kort (f.eks. røde og blå) hver med 40 kort med strategofigurer på forsiden og en oversigt over alle spillets figurer i rangorden på bagsiden.

Deltagerne deles ind i to hold med hver sin farve kort.
Til hvert hold knyttes en "kortfordeler" (hvis muligt en voksen).

Holdene har hver deres "Base", hvor de kan lægge strategi sammen med deres kortfordeler og hvor de kan aflevere de kort som de erobrer fra modstanderne eller få et nyt kort hvis deres eget er blevet erobret.

Kortene med de forskellige figurer fordeles af kortfordeleren til deltagerne på holdet (et kort til hver). Det kort hver deltager får har man indtil man er død, eller til spillet er slut, man kan altså ikke skifte kort undervejs (medmindre man aftaler et bestemt skiftetidspunkt hvor alle så kan skifte).

Når spillet startes skal spillerne forlade deres base, her må man kun opholde sig hvis man skal ha' eller aflevere kort til kortfordeleren.
Når en spiller ønsker at "kæmpe med" en spiller fra det modsatte hold, skal denne røre modspilleren, og denne skal så fortælle hvem han/hun er (vise sit kort), og hvis hans/hendes rang er højere end figuren på modspillerens kort, er han/hun død. Kortet afleveres så til modspilleren. Hvis de er af samme rang, dør de begge, dvs. at de bytter kort. Når man er død løber man hen til sin kortfordeler, og får et nyt. Hvis man har slået sin modspiller, skal man løbe hen til sin egen kortfordeler for at aflevere det erobrede kort. Fanerne og bomberne må ikke fange de andre, men bomberne kan godt ved at løbe væk lade som om de har nogle andre roller. Vær opmærksom på at de eneste der kan tage en bombe er minørerne. Hvis spionen fanger feltmarskallen (krydset), er det feltmarskallen der er død. Når der ikke er flere af holdets kort tilbage, er spillerne ude af spillet, hvis de dør, og de stiller sig ved siden af deres kortfordeler. Spillet er slut, når det ene holds fane er taget og bragt hjem til egen base.
Formål: At vænne løberne til at løbe i skovterræn
Varighed: 20-30 minutter
Sted/terræn: Helst åben skov med en naturlig afgrænsning

Antal personer: 8-15 på hvert hold