DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Vejvalg og oplæg i forskellige terræntyper.

Øvelse T30B
Emne: Fremmed terræn
Tekst: Der laves en bane med en vindertid på 20-25 minutter.

Denne øvelse giver udøveren indsigt i egen teknik og giver træneren en mulighed for at vurdere løberens kapacitet. Er man træner for en større gruppe, så kan øvelsen danne rammen om en dyberegående analyse af hele gruppen.
Denne øvelse går ud på at gennemføre den samme o-bane to gange. Banen gennemføres 1. gang om formiddagen og 2. gang om eftermiddagen eller en anden dag, såfremt det ikke passer med træningsplanen.
I første gennemløb er løberens præstation et (simplificeret) udtryk for
• Planlægning
• Kortlæsning
• Fysisk udførelse
I andet gennemløb er løberens præstation et udtryk for
• Fysisk udførelse

Således kan man i andet gennemløb finde frem til, hvor lang tid udøveren bruger på orienteringstekniske opgaver. Et eksempel kunne være:
Jan løber første gennemløb på 24 min og har vurderet bom på 2 min. Derefter løber Jan banen igen. Denne gang på 20 min, hvilket er 2 min bedre end Jan’s idealtid o-teknisk. Således er Jans orienteringstekniske kapacitet på ca. 10 % af løbstiden, hvilket er godt, men det kan stadig blive bedre. På denne måde kan man som træner få et udtryk for, hvor god udøveren er, når det går godt på banen, og give gode råd til, hvordan udøveren kan forbedre præstationen endnu mere.

Øvelsens gennemførsel
Metoden for den øvelsen er følgende:
1. Banen skal have en vindertid på 18-25 min.
2. Banen skal være så teknisk krævende, at den matcher udøverne
3. Øvelsen skal gennemføres under konkurrencelignende forhold

Udøveren skal i såvel første som andet gennemløb yde sit optimale, således at dennes to tider
ville kunne sammenlignes på baggrund af to ens fysiske præstationer. Endvidere skal det understreges, at udøveren i det andet gennemløb skal løbe det, som var hensigten i det første gennemløb. Løberen må altså ikke vælge et decideret nyt vejvalg, men skal rette op på en skæv kompaskurs eller et bom. På denne måde kan udøveren, mens denne løber andet gennemløb, ”spole filmen tilbage” og se, hvorfor det gik godt, og hvorfor det gik dårligt.

Øvelsen er et godt pædagogisk redskab. Et redskab, der giver udøveren en nøgtern og objektiv vurdering af egen kapacitet, hvilket i sig selv er med til at skabe refleksion over udviklingsområder. Derudover får træneren et redskab til argumentationen for konkret anvisning af træningsfokus.
Testen skal ligeledes give udøveren mulighed for refleksion over de handlinger, der blev foretaget i skoven under første gennemløb, for på denne måde at udvikle udøverens indsigt i egen teknik (f.eks. ”hvorfor så jeg ikke stien?”). Øvelsens anvendelighed giver således et godt fingerpeg om den generelle orienteringstekniske status. Derudover giver den et godt indblik i den fysiske kapacitet under konkurrencelignende vilkår i den pågældende terræntype. I Danmark bør forskellen hos eksperten højst være mellem 5-7 procent, således at man blot taber ca. et minut på orienteringstekniske opgaver på en bane på 20 min.

Øvelsen i fremmed terræn:
Når øvelsen lave i fremmed terræn, så er det vigtigste for udøverne, at disse fokusere på det, der er karakteristisk for en god o-teknisk udførsel i netop denne terræntype.
Formål: At udøverne bliver bevidste om det, der er afgørende for den gode tekniske udførsel i den pågældende terræntype.