DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Vejvalgstest

Øvelse T27
Emne: Vejvalg
Tekst: Lav en bane med vejvalgsstræk. Der bør være minimum 2 alternative vejvalg pr stræk. Der bør ikke være noget vejvalg der umiddelbart er bedst.
Gerne relevant i forhold til en forestående konkurrence. Posterne skal ikke være specielt svære. Løberne bør ikke risikere at bomme posterne. Brug elektronisk tidstagning ved posterne.

Løberne deles ind i grupper 3-4 personer med nogenlunde samme løbsstyrke. I gruppen snakkes de forskellige vejvalg igennem således at alle vejvalg ses. De forskellige vejvalgsalternativer deles ud på de forskellige løbere. Tegnes evt. ind med tusch inden start. Er der f.eks. kun to vejvalgsalternativer, løber flere det samme vejvalg. Det giver ikke nogen mening at vælge helt urealistiske vejvalg blot for at alle har et forskelligt vejvalg.
Løberne løber banen i konkurrencetempo. Efter løbet diskuteres vejvalgene ud fra løbernes oplevelse af orienteringstekniske krav på strækket, fremkommelighed og tider. Der kan evt. laves et skema over de forskellige stræk, vejvalg, løbere og tider. På den måde kan man få et overblik over de forskellige vejvalg.
Hvis man har tid kan man muligvis løbe banen to gange hvor man løber et nyt vejvalg. Dette vil give et bedre sammenligningsresultat da der derved ikke korrigeres for løbsstyrke.
Formål: At blive bevidst om vejvalgsmulighederne og træne løberen i at tage det mest optimale vejvalg
Forberedelse: Lave vejvalgsbane
Gennemførelse: Løberne skal fokusere på at gennemføre vejvalgene optimalt og i konkurrencefart
Varighed: 45 min +

Antal personer: Ubegrænset