DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Postudsætningsstafet

Øvelse T23
Emne: Finorientering
Tekst: Der laves to baner med form som en stjerne hvor der er et startsted og en række poster i en cirkel rundt om startstedet. Posterne gives numre i rækkefølge 1,2,3,4 osv. Der skal ikke være streger mellem posterne.
Der må ikke være sammenfaldende poster på de to baner, men der bør være nogenlunde samme afstand fra stjerneposten til alle poster.
Løberne er sammen to og to, hvert par finder en genstand som de kan bruge som post. Snitzling, pose, skærm e.lign. Det er vigtigt at der ikke er to par som har en ens poster.

Der startes med fællesstart. Hvert par har fået at vide hvilken post de skal starte med at løbe til (par 1 starter med post 1, par 2 starter med post 2 osv).
Hver løber løber ud og sætter deres post ved post og løber så tilbage til startstedet og bytter kort med makkeren. Makkeren løber så ud til posten, tager den med og flytter den til den næste post (fra 1 til 2, fra 2-3 osv) og løber så tilbage til startstedet. Sådan fortsættes til man har haft alle poster.

Posterne skal ikke være for langt væk da der så kan blive for meget ventetid for makkeren hvis niveauet på parret er meget forskelligt. Er man på lejr e.l., hvor der er mange ledere kan lederne evt. står ude i terrænet og hjælpe med at placere posterne. Er området meget svært eller er løberne mindre rutinerede kan man evt. sætte skærme ud ved posterne på forhånd.
Formål: Øvelse i at være meget præcis på kortet. Sikkerhed ved posttagning.
Gennemførelse: Løberne skal være nøjagtige med kortlæsningen og placere posten på det rigtige sted.
Varighed: 45 min +
Materialer: Forskellige genstande der kan bruges som poster.
Antal personer: Hold a 2 personer