DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Indlæsningsparløb

Øvelse T22
Emne: Kortlæsning, Bomteknik
Tekst: Der laves to baner som hører sammen. En hvor posterne 1, 3, 5, 7 osv. tegnes ind. Og en anden hvor posterne 2, 4, 6, 8 osv. tegnes ind. Der tegnes ikke streger mellem posterne.

Løberne deles op i par to og to.
Den første løber (1) starter med at læse sig ind på kortet og løbe til post 1. Derefter fortsætter vedkommende et stykke i tilfældig retning. På et tidspunkt siger løber 1 stop. Løber 2 har endnu ikke kigget på kortet. Løber 2 skal nu læse sig ind på kortet, løbe til post 2 og derefter videre et stykke i tilfældig retning. Løber 1 putter kortet i lommen og læser først når løber 2 siger stop.
Den løber der fører kortet skal løbe så sikkert og hurtigt som muligt hen til posten. Væk fra posten må tempoet gerne sættes op og der må laves retningsskift mm. for at forvirre løberen uden kort.
Formål: At øve sig i at læse sig ind på kortet. At øve sig i at huske terrænformationer man løber forbi.
Forberedelse: Lave 2 forskellige kort. Et med alle de lige nummererede poster og et med alle de ulige poster.
Gennemførelse: Løberen der fører an skal koncentrere sig om aktiv kortlæsning. Løberen der ikke kigger på kortet skal være opmærksom på retning og relevante terrændetaljer (passiv kortlæsning)
Varighed: 30 min +

Antal personer: Hold a 2 personer