DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Forenkling af poster

Øvelse T21
Emne: Forenkling, Indløb
Tekst: Der laves en bane hvor posterne kan forenkles på forskellig vis. Der bruges tre forskellige stræktyper (A, B og C), alt efter hvad der passer til terrænet og strækket. Stræktype A: Forlængning af poster. Stregen tegnes hen til den terrænformation hvorfra posten kan forlænges fra. Stræktype B: Den terrændetalje som posten skal forstørres med tegnes tydelig på kortet. Stræktype C: Postene ligger ved tydelige ledelinjer, således at der kan orienteres bevidst enten til højre eller til venstre for posten. Der markeres tydeligt på kortet hvad momentet er for de forskellige stræk.

Der gives en god instruktion i hvad momentet for de forskellige stræktyper går ud på. Løberen løber banen med forenklingen af poster som fokus.
Formål: At øve sig i at forenkle posterne ved brug af forlængning, forstørrelse og ved at vælge side.
Forberedelse: Posterne markeres i skoven med skærme. Baner indtegnes på kortet. Marker de forskellige stræktyper (A,B,C) tydeligt. Deltagerne instrueres grundigt i øvelsen inden start.
Gennemførelse: Deltagerne skal fokusere på forenkling.
Varighed: 30-60 minutter.