DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Slingerbulten

Øvelse T12
Emne: Kompas, Kompas
Tekst: Der findes et sted på kortet hvor der er to tydelige parallelle ledelinjer. Der markeres en starttrekant på den ene linje og en post på den anden. Og så det samme den modsatte vej (se kortudsnit) Evt. kan startpunkterne markeres med snitzling. Posterne må gerne sidde lidt skjult, så de ikke tydeligt kan ses på lang afstand.


Løberen skal så løbe mellem de to punkter ved brug af kompaskurser. Det gælder for løberen om at ramme så tæt på posten som muligt.
Formål: Lærer at tage enkle kompaskurser.
Materialer: Skærme, evt. snitzling.