DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Ledelinjebane, skift mellem ledelinjer

Øvelse T13
Emne: Ledelinier
Tekst: Der skal laves en almindelig orienteringsbane, hvor løberen skal foretage korte ledelinjeskift. Dvs. en bane, hvor posterne sidder ved tydelige ledelinjer, men hvor man skal løbe et stykke i terrænet for at komme til næste ledelinje. Afstanden til næste ledelinje skal gerne være mindre end 100 meter og må meget gerne kunne ses fra den første ledelinje. Er der steder i terrænet, hvor der ikke naturligt kan laves disse ledelinjeskift, kan man sætte snitzling ud som en ledelinje i terrænet. Denne skal så markeres på kortet. Det er vigtigt, at markeringen er så tydelig, at man kan se den, selvom man løber på tværs af den.

Løberne løber det som en almindelig orienteringsbane. Med fokus på at lave skift mellem ledelinjer
Formål: Lære at bevæge sig væk fra stierne og ind i terrænet.
Forberedelse: Posterne markeres i terræn med skærme. Eventuel hjælpe-snitzling sættes ud. Baner indtegnes på kortet.
Gennemførelse: Deltagerne skal fokusere på ledelinjer og skift mellem ledelinjer.
Varighed: 30-45 minutter