DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Definitionspuslespil

Øvelse T10
Emne: Definitioner, Signaturer
Tekst: Der konstrueres en bane, hvor alle poster er placeret ved forskellige detaljer. Banen indtegnes på vanlig vis.

Definitionerne udskrives og postnumre fjernes. Definitionerne klippes fra hinanden.

Deltageren skal lægge definitionerne i rigtig rækkefølge, så det passer med baneforløbet.
På eksemplet skal post 1 have definition sten, post 2 have definition bro, post 3 have definition osv.
Formål: Lære sammenhæng mellem signaturer og definitioner.
Forberedelse: Banen indtegnes på kortet og definitioner udskrives uden postnumre. Definitionerne klippes fra hinanden.
Gennemførelse: Deltagerne skal fokusere på signaturerne på kortet og definitionerne.
Varighed: 10-15 minutter