DOF   Dansk Orienterings-Forbund Hovedsponsor: TRIMTEX

Trænerkataloget

Udskriv siden

Signaturjagt

Øvelse T08
Emne: Signaturer, Kortforståelse
Tekst: Der indtegnes en bane med poster ved forskellige signaturer. Posterne må ikke være nummererede kortet med kontrolnummer eller postnummer.

Ud fra definitionerne skal løberen finde ud, af hvilken post, der er post 1, post, 2 osv. Øvelsen kan anvendes i praksis eller teoretisk.

Øvelsen kan gøres sværere hvis man placerer poster ved høj, nordfod og høj, sydfod; mose, sydkant og mose, østkant o.lign.

Øvelsen kan i praksis gennemføres som stjerneløb, hvor løberne kommer tilbage til mål efter hver enkelt post, hvis skoven er lille eller hvis løberne vil/skal snakke med træneren om hver enkelt signatur/definition.

Det er optimalt med et kort med mange forskellige signaturer.
Formål: At lære deltagerne hvordan kortets signaturer ser ud i terrænet.
At lære IOF-symbolerne at kende.
Forberedelse: Posterne markeres i terræn med skærme. Posterne indtegnes på kortet uden numre, kortet forsynes med postdefinitioner.
Gennemførelse: Deltagerne skal fokusere på kort, signaturer og definitioner.
Varighed: 30-60 minutter